یه اصطلاحی تو سربازی هست به نام کف‌برگ. کف‌برگ همونطور که ازش پیداست به کسی گفته میشه که همیشه برگه‌ی مرخصی کف دستش باشه و آماده‌ی رفتن به بیرون از پادگان باشه.

تو سربازی لحظاتی هست که سرباز طاقت نداره تو پادگان بمونه و فقط میخواد هرچه زودتر بره خونه. تو اون لحظه میگن طرف کف‌ش زده بالا.

من الان کف‌م زده بالا. کف‌‌م زده بالا برای متأهل شدن، برای ازدواج، برای داشتن یه نفر که دوستش داشته باشم، برای داشتن یه نفر که دوستم داشته باشه...

الان وقت ازدواجم نیست. خودم میدونم اینو.

ولی نمیدونم چی‌کار کنم. دوست‌م ندارم دختر مردم‌و الاف خودم کنم و یا صرفا به خاطر احساس تنهایی کردنم از یه نفر سوء استفاده کنم.

امیدوارم.

خدایا شکرت.

منبع : خالی‌کردن ذهن |کَفَ‌م زده بالا!
برچسب ها : باشه ,برای داشتن